Wiślana Trasa Rowerowa

symbol trasy: WTR, długość trasy: 0 km

W zamyśle jest szlakiem rowerowym umożliwiającym pokonanie Polski z południa (od źródeł Wisły) na północ (do Gdańska), lub odwrotnie, poruszając się wałami wiślanymi oraz drogami przyjaznymi dla turystyki rowerowej. Odnoga WTR-u prowadząca do Bielska-Białej znajduje się w Zabrzegu nieopodal Zapory Goczałkowickiej prowadzi malowniczymi terenami do Doliny Wapienicy w Bielsku-Białej.

Mapa dostępna na stronie: wirtualneszlaki.pl