Centrum - Wapienica - Stare Bielsko

symbol trasy: 002, długość trasy: 18 km

Ślad trasy - Bikemap

Ślad trasy - Google

Trasa rozpoczyna się na Placu Ratuszowym, dalej ulicą Sempołowskiej, ścieżką rowerową przy ul. Partyzantów, ulicami: Kochanowskiego, Karpacką, Jeżynową, Łowiecką, Dębowiec, Zapora, Kopytko, dalej drogą gruntową wzdłuż potoku Wapienica, ulicą Wapienicką, przejazd przez Cieszyńską - zachowaj ostrożność, Zapłocie Duże, Nad Potokiem, Zuchów, Haltenówka i Piechurów.