Wiosenne spotkania

Wyjazd do Cieszyna - turystyczny, jajeczko świateczne oraz prace przed rajdem - montaż foto ramek