Trasy rowerowe w Bielsku-Białej

W dziesięciu miejscach miasta ustawione są tablice informacyjne 100x150 cm.

Przybyło nam zonakowania w formie znaku drogowego typu R.

200 sztuk znaczków 20x20 cm oraz 80 sztuk 20x40 cm już jest na nowych 60-ciu km nowych tras rowerowych w Bielsku-Białej.

848 wykonano znaków malowanych.

Trasy rowerowe powstają przywspółfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%, w ramach Programu Współpracy Transgraniczne Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwaw 10%za pośrednictwemEuroregionu Beskidy.