Odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielsku-Białej 2023

Znaki i tablice informacyjne są często niszczone przez naklejanie naklejek, pisanie flamasterm oraz przesuwane w innym kierunku. Zarastają także zielenią okolicznych krzewów i drzew. Dlatego staramy się sukcesywnie o odnawianie oznakowania.
Odnowienie szlaków rowerowych na terenie Bielska-Białej - projekt dofinansowany z budżetu Miasta Bielska-Białej.
  1. Czarny łącznik  do trasy 001 -1km
  2. Nr 004 Armii Krajowej –Szyndzielnia – 4 km
  3. Nr 002 „Bielsko-Biała - Wapienica – Stare Bielsko -  Trzy Lipki” - 18 km
  4. Nr 003  - Stare  Bielsko – Przegibek -17 km
  5. W  granicach Bielska-Białej: Wiślana Trasa Rowerowa łącznik:  Bielsko-Biała – Zabrzeg  -  ogółem 22,4 km   w granicach Bielska-Białej - 10 km 
  6. W  granicach Bielska- Białej - Greenway na terenie Bielska-Białej -  14 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Planujemy odnowienie 64 km tras rowerowych - wyczyszczenie i ustawienie 200 znaków znajdujących się na trasach ( w ramach tych działań także czyścimy mapy i punkty informacyjne ze znakami, usuwamy zarośla)
Uzupełnienie
30 znaków R1 ( 20x20 cm )     - znaki kierunkowych
20 znaków R 3( 20x 40 cm)     - znaki informujące o dystansie i kierunku z nazwami i kilometrażem
Montaż słupków drogowych 1 sztuka

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO turystyka i krajoznawstwo – I edycja , odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielska-Białej 2023”