Gala Euroregionu Beskidy 11.06.2015

GALA PROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY

Z okazji zakończenia i podsumowania realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 uczestniczyliśmy w dniu 11.06.15 w Gali Projektów Euroregionu Beskidy.
Podczas Gali zaprezentowano i nagrodzono wspaniałe efekty pracy beneficjentów realizujących mikroprojekty finansowane przez Unię Europejską za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
W trakcie uroczystości przyznano nagrody w IX kategoriach. Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów zostało uhonorowane w kategorii ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I OKOŁOTURYSTYCZNEJ za realizację projektu „ ROWEREM Z BIELSKA-BIAŁEJ NA SŁOWACJĘ”.
Otrzymaliśmy również nagrodę specjalną w kategorii DO CELU za uznanie dla konsekwencji w działaniu, realizacji projektów uzupełniających i tworzących spójną całość.

Gala Euroregionu Beskidy 11.06.2015