Zjednoczona Bielska Inicjatywa Rowerowa ZBIR

Zakończyły się prace nad Koncepcją głównych tras rowerowych w Bielsku-Białej.

Do projektu wnieśliśmy kilka poprawek oraz rekomendacji.

Stawiamy na Velo Biała, a na początek wprowadzenie kontraruchów!

Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów jest od początku zaangażowane w prace projektowe i współtworzy ZBIR

aktualności :

https://www.facebook.com/zjednoczonabielskainicjatywarowerowa

REKOMENDACJE ZBIR

zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.0050.678.2019.ON Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20.września 2019

W sprawie Rekomendacje ZBIR w zakresie dalszych działań dotyczących rozwoju ruchu rowerowego na terenie Bielska – Białej:

Ustalenia:

1. Realizacja ciągu Velo Biała . Ciąg stanowi regionalną trasę nr 17.

Możliwe dofinansowanie ze środków unijnych.

2. Realizacja projektu pilotażowego dotyczącego wyznaczenia kontraruchów rowerowych w

śródmieściu zgodnie z Koncepcją. (nie mylić z kontrapasem rowerowym!)

3. Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Warszawskiej w śladzie istniejącego chodnika.

Przewidywane niskie koszty realizacji.

4. Realizacja projektu dotyczącego połączenia ulicy Piastowskiej z ulicą Cieszyńską

5. Rozeznanie możliwości realizacji tras rowerowych wzdłuż linii kolejowych (PKP PLK,

Stowarzyszenie Aglomeracji Bielska), w szczególności na odc. od ul. PKC do ul.

Bohaterów Warszawy

6. Uwzględnienie koncepcji w uchwalanych Miejscowych Planach Zagospodarowania

Przestrzennego.