Zjednoczona Beskidzka Inicjatywa Rowerowa

21.03.2018 zawiązała się Zjednoczona Bielska Inicjatywa Rowerowa ( ZBIR)!  Plan spotkania Spotkanie miało charakter otwarty, jesteśmy od kilku tygodni w kontakcie przez Facebook oraz                        e-maila  zbir.bielsko@gmail.com z osobami zainteresowanymi powstaniem Inicjatywy Rowerowej Przywitał nas Wiceprezydent Przemysław Kamiński wyrażając poparcie dla idei poprawy infrastruktury rowerowej w naszym mieście oraz zakładanej Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywie Rowerowej. Oficer Rowerowy Województwa Śląskiego - Aleksander Kopia przedstawił prezentacje dotyczącą polityki rowerowej Województwa Śląskiego. Oficer Rowerowy/ doradca Prezydenta Dąbrowa Górnicza -Tobiasz Nykamowicz przekazał cenne uwagi dotyczące działań rowerowych i dobrych praktyk na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej. Następnie przeszliśmy do prezentacji osób zaangażowanych w powstanie ZBIR-a, jednocześnie oddając głos osobom które pierwszy raz uczestniczyły w spotkaniu. Uwagę zwrócono nam na osoby jeżdżące na rolkach czy hulajnogach. W obecnym stanie prawnym osobę poruszającą się po drodze na rolkach, deskorolce, wrotkach, sagweyu czy hulajnodze - zgodnie z art. 2 pkt 18 Prawa o ruchu drogowym traktuje się jako pieszego, a jej zachowanie na drodze powinno być zgodne z wytycznymi znajdującymi się w rozdziale 2 pt. „Ruch pieszych” tej ustawy.  Następnie głos  zabrał wicedyrektor MZD Andrzej Kostyński wnosząc pod dyskusję merytoryczne zagadnienia dotyczące pochyłości terenu oraz aspektów prawnych projektowania DDR. Policja - Młodszy Aspirant Bartłomiej Kapias przedstawił działania Policji z zakresu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów oraz przytoczył niepokojące statystyki zdarzeń z udziałem rowerzystów. Podsumowując zwrócił uwagę na priorytet przebudowy i budowy dróg rowerowych szczególnie w miejscach najbardziej zagrożonych. W 2018 roku dwóch rowerzystów poniosło śmierć w naszym mieście! Enduro Trails – Jakub Jonkisz od wielu lat zajmujący się trasami rowerowymi górskimi przedstawił wysokie statystyki osób odwiedzających trasy Enduro ( 50-60 tyś na rok). Rozmawialiśmy o przetłumaczeniu podręcznika do projektowania tego typu tras na język Polski jako dokumentację niezbędną do uzupełnienia polityki rowerowej w Bielsku-Białej. Spójność dróg miejskich z trasami górskimi oraz edukacja to ważne kierunki działań. Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów – Prezes Stowarzyszeni Jolanta Koźmin przedstawiła działania organizacji na przestrzeni 15 lat jakim są Bielskie Rodzinne Rajdy Rowerowe oraz wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych (310 km). Stowarzyszenie Niezależni BB - Alina Kilian przedstawiła swoje „doświadczenia rowerowe” mówiąc o przeniesieniu „dobrych praktyk rowerowych zagranicznych” na nasz rodzimy teren. Alina sporządza interaktywną mapę naszych DDR-ek oraz pułapek, na które możemy niechcący  wpaść. Lokalna Organizacja Turystyczna – Piotr Plewiński reprezentuje Urząd Miasta Bielska Białej swoją wiedzą z ramienia urzędnika oraz doświadczeniem rowerzysty wspiera nasze działania od wielu miesięcy angażując się w powstanie ZBIR. Biuro Projektowe – Piotr Szostek projektant ruchu drogowego oraz audytor, z wieloletnim doświadczeniem także z zakresu projektowania i audytów ciągów rowerowych, wskazał na wieloletnią współpracę w dziadzinie projektowania tras rowerowych i wyraził chęć dalszych działań ZBIR-ze. W wyniku głosowania (2 głosy do 6) uzgodniono nazwę Zjednoczona Bielska Inicjatywa Rowerowa ( ZBIR)   Kontynuacją naszych działań będzie:   - przyjęcie pod bezpośrednie zwierzchnictwo Prezydenta – Zarządzenie Prezydenta - 2019 kwiecień-wrzesień stworzenie „koncepcji rowerowej” - 2019 kwiecień - uchwała dotycząca Polityki Rowerowej miasta Bielsko-Biała, narzędzie realizacji:                                                                         Standardy Rowerowe i realizacja koncepcji rowerowej - 2019 koniec roku - przyjęcie „budżetu rowerowego na rok 2020” - 2019 doraźne działania mające na celu poprawę infrastruktury rowerowej - 2020 realizacja w/w etapowych działań Zjednoczona Bielska Inicjatywa Rowerowa ( ZBIR)   ZBIR jest forum konsultacyjnym i opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Bielska-Białej w zakresie polityki rowerowej.   ZBIR/BIR jest miejscem dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem mobilności rowerowej i turystyki rowerowej oraz ma na celu usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Bielsku - Białej w oparciu o współpracę z sąsiadującymi regionami.   Zadania   ZBIR/BIR pełni funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Bielska Białej w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie: a) rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych; b) zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie poruszania się rowerem; c) zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji budżetowej Program Rowerowy; d) opiniowaniu koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie; e) rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów; f) podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego oraz infrastruktury rowerowej     21.03.2019 o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie założycielskie Zjednoczonej Bielskiej Inicjatywy Rowerowej, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
Udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele Policji, Urzędu Miasta ,organizacji pozarządowych (Enduro Trails, Beskidzkie Tow. Cyklistów). 
Ponad to z zaproszeniem do udziału wystąpiliśmy do MZD.

 

Jeżeli masz jakieś uwagi, pomysły, sugestie, którymi chcesz się z nami podzielić pisz na adres zbir.bielsko@gmail.com. Wszystkie weźmiemy pod rozwagę. 
Jeśli dysponujesz czasem i wiedzą dotyczącą projektowania organizacji ruchu, w kontekście ciągów rowerowych i chciałbyś społecznie z nami działać … zapraszamy! Adres spotkania:
Centrum Organizacji Pozarządowych Bielsko-Biała, pl. Opatrzności Bożej 18.    

A jak to było:

Początek 2019 przyniósł zielone światło dla powstania organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Bielska-Białej!

Dzięki wieloletniej inicjatywie w najbliższych tygodniach grupa inicjatywna ukonstytuuje się i będzie pełnić funkcję organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Bielska-Białej w sprawach dotyczących współuczestnictwa mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie: rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci tras rowerowych, zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację w zakresie poruszania się rowerem, zgłaszania propozycji wysokości budżetu w ramach pozycji budżetowej Program Rowerowy, opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch rowerowy na możliwie wczesnym etapie, rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

Trwające kilka lat rozmowy mające na celu powstanie oficjalnej grupy osób, którym zależy na poprawie infrastruktury rowerowej, w obecnym czasie idea stała się realna!

 Pierwsze takie spotkanie było w 14 kwietnia 2016 roku w sali bielskiego ratusza,

drugie spotkanie w prezydenckiej sali ratusza w dniu 14 stycznia 2019 roku.

 Relacja ze spotkania w 2016 roku;  www.btcbb.pl/491,aktualnosci.html#content

 

 

Dnia 21 stycznia 2019 roku w siedzibie Beskidzkiego Towarzystwa Cyklistów przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Bielsku-Białej odbyło się drugie spotkanie.

 

 

Beskidzka Inicjatywa Rowerowa zwana dalej BIR będzie forum konsultacyjnym i opiniodawczo‐doradczym Prezydenta Bielska-Białej w zakresie polityki rowerowej.

BIR  jest miejscem dyskusji, wymiany informacji, doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach związanych z rozwojem mobilności rowerowej i turystyki rowerowej oraz ma na celu usystematyzowanie zagadnień związanych z rozwojem ruchu rowerowego w Bielsku-Białej w oparciu o współpracę regionalną. BIR pełnić będzie   funkcję organu   opiniodawczo-doradczego   Prezydenta Bielska Białej    w   sprawach   dotyczących   współuczestnictwa   mieszkańców w zarządzaniu miastem w zakresie:      1) rekomendacji wraz z wskazaniem priorytetów w zakresie budowy sieci       tras rowerowych;    2) zgłaszania propozycji działań mających na celu promocję i edukację       w zakresie poruszania się rowerem;    3) zgłaszania   propozycji    wysokości   budżetu w ramach pozycji       budżetowej Program Rowerowy;    4) opiniowania koncepcji i projektów drogowych mających wpływ na ruch       rowerowy na możliwie wczesnym etapie;    5) rekomendacji dla działań mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa       rowerzystów;    6) podejmowania innych działań na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.                                        Członkowie BIR pełnić będą funkcje społecznie.     Kolejne spotkanie planujemy na miesiąc luty 2019 –data zostanie podana do publicznej wiadomości   Do tego czasu przedstawiciele organizacji przygotują prezentacje dotyczące zrealizowanych przez siebie działań na rzecz infrastruktury rowerowej oraz innych „działań pro-rowerowych”.   Społecznie skonstruowana będzie mapa z przebiegiem tras rowerowych górskich i nizinnych, przebiegiem DDR, CPR oraz propozycjami ciągów rowerowych.   Drugie spotkanie będzie otwarte dla wszystkich zaangażowanych w rozwój infrastruktury i lobby rowerowe w Bielsku-Białej celem wyłonienia przedstawicieli BIR w naszym mieście.   Opracowany zostanie Regulamin Beskidzkiej Inicjatywy Rowerowej oraz stosowne dokumenty do przedłożenia Prezydentowi Miasta celem ukonstytuowania się BIR.   Nazwa jeszcze jest w trakcie powstawania więc bedziemy albo BIR albo ZBIR :-)