„Standardy dróg dla rowerów dobre i złe rozwiązania” Warsztaty

„Standardy dróg dla rowerów dobre i złe rozwiązania” Warsztaty prowadził Dr inż. Tadeusz Kopta 18.11.20219 w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej, z inicjatywy ZBIR, odbyły się warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele MZD, Policji, Wydziału Komunikacji, projektanci oraz przedstawiciele ZBIR.

Tematyka obejmowała takie zagadnienia:

 • zasady projektowania
 • program pięciu wymogów CROW: Spójność, Bezpośredniość, Wygoda , Bezpieczeństwo, Atrakcyjność
 • klasyfikacja tras rowerowych: Główne i Pozostałe
 • parametry głównych tras rowerowych
 • korygowanie szerokości trasy rowerowej dwukierunkowej
 • niweleta - unikać zróżnicowania wysokościowego i minimalizować pochylenia niwelet
 • zasady projektowania ruch rowerowego pod prąd

Badania wykazały  

 • Wcześniejsze obawy o wzrost zderzeń czołowych nie potwierdziły się, gdyż kierowcy i rowerzyści zaadoptowali się do nowej sytuacji (poprawa widoczności)
 • Znaczący wzrost ruchu rowerowego
 • Spadek prędkości ruchu samochodowego
 • Spadek wypadkowości (większy ruch rowerowy, mniejsza prędkość, najkrótsza trasa) - sygnalizacja świetlna - uspokojenie ruchu -węzeł integracyjny 

Ponad to przeanalizowano wiele zdjęć dobrych i złych rozwiązań projektowania dróg rowerowych. W drugiej części warsztatów prowadzący Dr inż. Tadeusz Kopta analizował dwa projekty organizacji ruchu: Ul. Piastowska i Ul. Cieszyńska pod względem projektowanej DDR. Dzięki jego uprzejmości na koniec przedstawiciele ZBIR poprosili o opinię dotyczącą projektowanych DDR przy ulicach: Polna, Bystrzańska , Partyzantów, Andersa, Łagodna.

Mamy nadzieję że to początek spotkań warsztatowych dotyczących infrastruktury rowerowej w Bielsku-Białej.