Renowacja tras rowerowych

Odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielsku-Białej Zadanie dofinansowane ze środków  Gminy Bielsko-Biała Projekt zakłada odnowienie istniejących oznakowań tras rowerowych na terenie Bielska-Białej oraz aktualizacja materiałów informacyjnych z tym związanych.   W/W działaniami planujemy objąć takie trasy:

  • nr 002 „Bielsko-Biała - Wapienica – Stare Bielsko - Trzy Lipki”18 km
  • nr 003 Stare Bielsko – Przegibek -17 km

oraz w granicach Bielska-Białej:

  • Wiślana Trasa Rowerowa łącznik: Bielsko-Biała – Zabrzeg - ogółem 22,4 km w granicach Bielska-Białej 10 km
  • Greenway na terenie Bielska-Białej - w granicach Bielska-Białej 14 km

Stan oznakowania na dzień dzisiejszy kwalifikuje się do renowacji. Oprócz znaczenia komunikacyjnego trasy posiadają walory turystyczne i krajoznawcze, prowadzą malowniczymi zakątkami pokazując turystom ciekawostki historyczne i geograficzne takie jak: zabytki Bielska-Białej, kompleksy przyrodnicze doliny Wapienicy, Cygańskiego Lasu, Wzgórza Trzech Lipek, Jaworza, Doliny rzeki Białej, Lipnika. Obiekty historyczne takie jak gotycki kościół w Starym Bielsku, starodawne Grodzisko z XII wieku. Trasy komunikują miejscowości położone wokół Bielska-Białej takie jak Czechowice-Dziedzice, Kozy, Wilamowice. Warto wspomnieć że sieć naszych tras przecina się z Polskim szlakiem architektury drewnianej w okolicach Kościoła św. Barbary oraz projektowanym „ Szlakiem Wielkich Jezior Województwa Śląskiego”.