25.09.2020 Spotkanie o rozwoju sieci tras rowerowych odbędzie się w Ratuszu

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie dotyczące przebiegu głównych tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym na terenie naszego miasta. Spotkanie odbędzie się 25 września br. o godz. 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy pl. Ratuszowym 1. Spotkanie jest elementem realizacji opracowania pn. Koncepcja głównych tras rowerowych na terenie miasta Bielska-Białej, którego finalna wersja powstanie pod koniec października br.

W lecie bielszczanie brali udział w ankiecie internetowej, której celem było pozyskanie informacji o stopniu wykorzystywania rowerów do komunikacji, identyfikacja czynników zachęcających i zniechęcających do jazdy jednośladami oraz ocena warunków podróży rowerem po mieście. Wyniki ankiety wzięto pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji głównych tras rowerowych w Bielsku-Białej.

W MZD spodziewają się, że na spotkanie konsultacyjne przyjdą przede wszystkim osoby na serio zainteresowane rozwojem komunikacji rowerowej w mieście, w tym oczywiście członkowie Zjednoczonej Beskidzkiej Inicjatywy Rowerowej czyli forum konsultacyjnego i opiniodawczo-doradczego prezydenta Bielska-Białej w zakresie polityki rowerowej.

mp / bielsko.info, źródło: UM Bielsko-Biała