2021 Działania wsparte przez Urząd Miasta Bielska Białej

Odnowienie oznakowania tras rowerowych w Bielsku-Białej cz.III

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Turystyka i krajoznawstwo I edycja.Tworzenie nowych szlaków turystycznych, tematycznych lub edukacyjnych jako atrakcji turystycznych. Konserwacja istniejących tras rowerowych na terenie miasta.

Odnowienie szlaków  dla zachowania bezpieczeństwa i komfortu rowerzystów:

Czarny łącznik  do trasy 001 -1km

Nr 004 Armii Krajowej –Szyndzielnia – 4 km

Nr 002 „Bielsko-Biała - Wapienica – Stare Bielsko -  Trzy Lipki” - 18 km

Nr 003  - Stare  Bielsko – Przegibek -17 km

oraz w granicach Bielska-Białej:

Wiślana Trasa Rowerowa łącznik: 

Bielsko-Biała – Zabrzeg  -  ogółem 22,4 km w granicach Bielska-Białej - 10 km                                                                                                                                                                        

Greenway na terenie Bielska-Białej - w granicach Bielska-Białej-  14 km

Odnowienie 10 map ( punktów informacyjnych). Metalowe tablice z mapą i przebiegiem tras o wymiarach 1m x 1,5m.

Aktualizacje  na stronie www.btcbb.pl

Aktywnie 2021

ZADANIE DOFINANSOWANE   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Turystyka i krajoznawstwo I edycja.         

Organizacja przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych

W ramach akcji Aktywnie 2021 prowadzimy w sezonie zimowym - zimowe kapiele oraz wyjścia turystyczne po Beskidach, a w sezonie wiosennym wycieczki rowerowe.

Zapraszamy do udziału! 

Wiosenny Rajd Rowerowy – odkryj rowerowe hasło!


Finał 30.05.2021  Błonia w Bielsku-Białej w godzinach 12.00-16.00

Realizacja zadania publicznego z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – II edycja.

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory merytoryczne i promocyjne dla miasta Bielska-Białej

https://www.btcbb.pl/rajd/wiosenny-rajd-rowerowy-odkryj-rowerowe-haslo-28-05-30-05-lub-termin-czerwcowy

48 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy Pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 19.09.2021

Realizacja zadania publicznego z zakresu:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej II edycja – „Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i regionalnym, posiadających walory promocyjne dla miasta Bielska-Białej”.